MENU

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Rita Nagyová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Steingartner
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Čonková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Reváková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Samčíková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Drimaj
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Mayer
Triedny učiteľ Mgr. Dana Marič
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Miroslav Fek
Triedny učiteľ Mgr. art. Noémi Ráczová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Radoslav Repický
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Simona Štulerová
Učebňa 5
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Valicová
Učebňa 7
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Bronislava Lovacká
Učebňa 8

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria