MENU

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Cardesign Koncept, kresba krosérie v perspektíve a modelovanie auta. Karoséria, detaily, interiér.
Experimentálne grafické techniky Zámerom krúžku je hľadať nové spôsoby a možnosti spracovania kresieb,skíc, či slepých kontúr do moderných metód grafických techník. na rôzne, možno trochu netradičné podložky.
Fotografovanie pri umelom svetle 1 Práca s umelým osvetlení vo fotoateliéri s použitím osvetľovacích telies klasických žiarovkových, zábleskových pozadia, statívov a ďalších technických pomôcok. Fotografovanie digitálnym fotografickým prístrojom - analógovým fotoaparátom následné spracovanie filmov mokrým procesom negatív pozitív vo fotokomore. Témy : zátišie, hlava a postava, portrét, voľné kompozície.
Fotografovanie pri umelom svetle 2 Práca s umelým osvetlení vo fotoateliéri s použitím osvetľovacích telies klasických žiarovkových, zábleskových pozadia, statívov a ďalších technických pomôcok. Fotografovanie digitálnym fotografickým prístrojom - analógovým fotoaparátom následné spracovanie filmov mokrým procesom negatív pozitív vo fotokomore. Témy : zátišie, hlava a postava, portrét, voľné kompozície.
Freska a sgrafito Zámerom a cieľom krúžku je, aby si žiaci vytvorili vlastnú fresku a sgrafito .
Ilustrácie v netradičnej knihe Zámerom krúžku je svoje kresbičky, skice a maľby povýšiť do upravenej ilustrácie. Následne s použitím dostupných materiálov a rôznych výtvarných pomôcok podľa vlastnej fantázie vytvoriť netradičné knihy v ktorých použijete svoje ilustrácie.
Krížom-krážom Využitie rôznych remeselných techník vo výtvarnej tvorbe a práca s materiálmi, príprava šablón pre tlač na textil, aj maľba na textil. Praktické cvičenia
Krúžok figurálnej kresby a kreslenia aktu Krúžok je zameraný na kresbu ľudskej figúry podľa živého modelu. Pomáha rozvíjať tvarovú zásobu, prehlbovať kresliarske znalosti a oboznámi účastníkov s rôznymi kresliacimi technikami. Účastníci sa naučia znázorniť figúru v správnych proporciách, pochopia zákony perspektívy a základy anatómie. Začiatkom sa naučia štylizovať zložitú anatomickú stavbu figúry do geometrických tvarov. Pomocou čoho potom dokážu zobrazovať figúru v perspektívnej skratke. Časť krúžku bude zameraná i na kresbu anatomických detailov, napr. oko, nos, chrbtica, rebrá, koleno, atď. Realistickou figurálnou kresbu budú môcť obohatiť svoj originálny výraz a rukopis. Kresba podporuje schopnosť videnia a pomáha rozvíjať myseľ a kreativitu.
Krúžok textilných techník Kreatívne postupy, experimenty nielen s klasickým textilným materiálom a textilnými technikami.
Modeling Prezentácia školy na mestských podujatiach počas kultúrnych akcií. Nacvičovanie chôdze, choreografii a organizovanie módnych prehliadok.
Originálne šperky a doplnky Na krúžku budeme tvoriť šperky a odevné doplnky hraničiace s výtvarnými objektmi, typické experimentovaním s tvarom. Predmety dekoratívneho charakteru slúžiaci na ozdobu ale aj predmety spájajúce estetický účinok s praktickou funkciou, ktoré môžu byť súčasťou odevu. Na tvorbu náušníc, náramkov, príveskov a brošní použijeme netradičné materiály, v netradičných kombináciách. Krúžok je určený mladým ľuďom, ktorí bažia po originálnych doplnkoch.
Príprava na prijímacie pohovory na VŠ s výtvarným zameraním V rámci krúžku je umožnené žiakom pracovať na témach a úlohách, ktoré sú zvyčajne zadaním na prijímacích pohovoroch, najmä pre reštaurátorov ale i študentov uchádzajúcich sa o štúdium voľnej tvorby. Žiakom krúžok umožní rozvíjať svoje zručnosti v maľbe- v rozličných technikách a žánroch a v kresbe.
Roots and shoots Slovakia Možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu. Máte možnosť pozitívne zmeniť svoju komunitu, alebo okolie v ktorom žijete. Spoločne tímovo, vypracujeme a nakoniec zrealizujeme projekt, ktorý bude Vašim vlastným nápadom.
Služby internetu a PYTHON Zámerom krúžku je dozvedieť sa históriu internetu, prakticky vyhľadávať informácie na internete (Google a jeho ďalšie možnosti), služby internetu a základné informácie o programovacom jazyku PYTHON, ktorý sa stal v súčasnosti jedným z najviac používaných jazykov na svete. V ňom sa učia žiaci základy programovania a algoritmického myslenia pri písaní jednoduchých algoritmických programov. Krúžok vhodný pre všetkých žiakov školy.
Stolný tenis Nácvik herných činností jednotlivca, hra, a príprava na súťaže SŠ.
Tvorivý krúžok V krúžku si vyskúšate rôzne technológie spracovania tradičných i netradičných materiálov - studená batika, tepanie, odlievanie pozitívu, negatívu, patinovanie, asambláže, plstenie ...) Činnosti prispôsobíme záujmu.
Umenie 20. storočia a súčasné výtvarné prejavy Krúžok je určený pre žiakov so záujmom o štúdium výtvarného umenia a dizajnu na vysokých školách. Krúžok rozšíri prehľad o aktuálnom výtvarnom dianí na Slovensku a pripraví žiaka na otázky, s ktorými sa študenti na prijímacích pohovoroch najčastejšie stretávajú (krúžok je vhodný hlavne pre študentov tretieho a štvrtého ročníka).
Základné postupy v digitálnej maľbe 1 Krúžok je zameraný na osvojenie si základných postupov v digitálnej maľbe v programe Adobe Photoshop s použitím grafického tabletu od jednoduchých postupov až po mierne pokročilé.
Základné postupy v digitálnej maľbe 2 Krúžok je zameraný na osvojenie si základných postupov v digitálnej maľbe v programe Adobe Photoshop s použitím grafického tabletu od jednoduchých postupov až po mierne pokročilé.

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria