MENU

Experimentálne grafické techniky

Zámerom krúžku je hľadať nové spôsoby a možnosti spracovania kresieb,skíc, či slepých kontúr do moderných metód grafických techník. na rôzne, možno trochu netradičné podložky.

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria