MENU

Krúžok textilných techník

Kreatívne postupy, experimenty nielen s klasickým textilným materiálom a textilnými technikami.
Vedúci: ak. mal.Darina Kopková

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria