MENU

Krúžok figurálnej kresby a kreslenia aktu

Krúžok je zameraný na kresbu ľudskej figúry podľa živého modelu. Pomáha rozvíjať tvarovú zásobu, prehlbovať kresliarske znalosti a oboznámi účastníkov s rôznymi kresliacimi technikami. Účastníci sa naučia znázorniť figúru v správnych proporciách, pochopia zákony perspektívy a základy anatómie. Začiatkom sa naučia štylizovať zložitú anatomickú stavbu figúry do geometrických tvarov. Pomocou čoho potom dokážu zobrazovať figúru v perspektívnej skratke. Časť krúžku bude zameraná i na kresbu anatomických detailov, napr. oko, nos, chrbtica, rebrá, koleno, atď. Realistickou figurálnou kresbu budú môcť obohatiť svoj originálny výraz a rukopis. Kresba podporuje schopnosť videnia a pomáha rozvíjať myseľ a kreativitu.

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria