MENU

Tvorivý krúžok

V krúžku si vyskúšate rôzne technológie spracovania tradičných i netradičných materiálov - studená batika, tepanie, odlievanie pozitívu, negatívu, patinovanie, asambláže, plstenie ...) Činnosti prispôsobíme záujmu.
Vedúci: Ing. Ľudmila Benková

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria