MENU

Príprava na prijímacie pohovory na VŠ s výtvarným zameraním

V rámci krúžku je umožnené žiakom pracovať na témach a úlohách, ktoré sú zvyčajne zadaním na prijímacích pohovoroch, najmä pre reštaurátorov ale i študentov uchádzajúcich sa o štúdium voľnej tvorby. Žiakom krúžok umožní rozvíjať svoje zručnosti v maľbe- v rozličných technikách a žánroch a v kresbe.
Vedúci: Mgr. art. Milan ŠpakArt.D.

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria