MENU

Freska a sgrafito

Zámerom a cieľom krúžku je, aby si žiaci vytvorili vlastnú fresku a sgrafito .
Vedúci: Mgr. art. Rosanna Báthoryová

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria