MENU

Originálne šperky a doplnky

Na krúžku budeme tvoriť šperky a odevné doplnky hraničiace s výtvarnými objektmi, typické experimentovaním s tvarom. Predmety dekoratívneho charakteru slúžiaci na ozdobu ale aj predmety spájajúce estetický účinok s praktickou funkciou, ktoré môžu byť súčasťou odevu. Na tvorbu náušníc, náramkov, príveskov a brošní použijeme netradičné materiály, v netradičných kombináciách. Krúžok je určený mladým ľuďom, ktorí bažia po originálnych doplnkoch.
Vedúci: Mgr. art. Katarína Ivanová

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria