MENU

Umenie 20. storočia a súčasné výtvarné prejavy

Krúžok je určený pre žiakov so záujmom o štúdium výtvarného umenia a dizajnu na vysokých školách. Krúžok rozšíri prehľad o aktuálnom výtvarnom dianí na Slovensku a pripraví žiaka na otázky, s ktorými sa študenti na prijímacích pohovoroch najčastejšie stretávajú (krúžok je vhodný hlavne pre študentov tretieho a štvrtého ročníka).
Vedúci: Mgr. art. Eva Čarnoká

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria