MENU

Služby internetu a PYTHON

Zámerom krúžku je dozvedieť sa históriu internetu, prakticky vyhľadávať informácie na internete (Google a jeho ďalšie možnosti), služby internetu a základné informácie o programovacom jazyku PYTHON, ktorý sa stal v súčasnosti jedným z najviac používaných jazykov na svete. V ňom sa učia žiaci základy programovania a algoritmického myslenia pri písaní jednoduchých algoritmických programov. Krúžok vhodný pre všetkých žiakov školy.

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria