MENU

Roots and shoots Slovakia

Možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu. Máte možnosť pozitívne zmeniť svoju komunitu, alebo okolie v ktorom žijete. Spoločne tímovo, vypracujeme a nakoniec zrealizujeme projekt, ktorý bude Vašim vlastným nápadom.
Vedúci: Mgr. art. Elena Čániová

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria