MENU

Stolný tenis

Nácvik herných činností jednotlivca, hra, a príprava na súťaže SŠ.
Vedúci: Mgr. Jaroslav Kaminský

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria