MENU

Fotografovanie pri umelom svetle 2

Práca s umelým osvetlení vo fotoateliéri s použitím osvetľovacích telies klasických žiarovkových, zábleskových pozadia, statívov a ďalších technických pomôcok. Fotografovanie digitálnym fotografickým prístrojom - analógovým fotoaparátom následné spracovanie filmov mokrým procesom negatív pozitív vo fotokomore. Témy : zátišie, hlava a postava, portrét, voľné kompozície.
Vedúci: Mgr. Miloslav Šebej

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria