MENU

Základné postupy v digitálnej maľbe 2

Krúžok je zameraný na osvojenie si základných postupov v digitálnej maľbe v programe Adobe Photoshop s použitím grafického tabletu od jednoduchých postupov až po mierne pokročilé.
Vedúci: Mgr. art. Noémi Ráczová

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria