MENU

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. art. Simona Štulerová
Zástupca: Mgr. Lucia Škultéty
Učebňa: 5
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 22 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
2    Samuel Dankanin konzervátorstvo a reštaurátorstvo
3    Anita Dobošová konzervátorstvo a reštaurátorstvo
4    Marta Guteková konzervátorstvo a reštaurátorstvo
5    Bianka Ivanková konzervátorstvo a reštaurátorstvo
6    Kristína Jenigarová konzervátorstvo a reštaurátorstvo
7    Mária Kožuškaničová konzervátorstvo a reštaurátorstvo
8    Lívia Vereščáková konzervátorstvo a reštaurátorstvo
9    Patrik Baláž propagačná grafika
10    Michaela Lengyelová propagačná grafika
11    Anna Mária Matejovská propagačná grafika
12    Zina Michaleková propagačná grafika
13    Patrik Podracký propagačná grafika
14    Lea Saboslajová propagačná grafika
15    Miroslava Uhliarova propagačná grafika
16    Elizabeth Vargová propagačná grafika
17    Viktória Kršiaková scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
19    Alexandra Lovašová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
20    Zuzana Majerníčeková scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
22    Šarlota Szilassyová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
25    Monika Čopáková odevný dizajn
27    Viktória Kuzma odevný dizajn
28    Sofia Lazorišaková odevný dizajn
29    Nina Macková propagačná grafika
31    Alexandra Sokoliová odevný dizajn
32    Eliška Luteranová odevný dizajn
33    Denis Zvalčák scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria