MENU

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Valicová
Zástupca: Mgr. art. Elena Čániová
Učebňa: 7
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Samuel Andraško animovaná tvorba
2    Viviána Bálintová animovaná tvorba
3    Anna Mária Bodnárová animovaná tvorba
4    Kristína Macková animovaná tvorba
6    Martina Mikušáková animovaná tvorba
7    Kristián Nič animovaná tvorba
9    Filip Bácskai digitálna maľba - koncept art
10    Michal Herczog digitálna maľba - koncept art
11    Filip Iglai digitálna maľba - koncept art
12    Daniel Krnáč digitálna maľba - koncept art
13    Lenka Kudelásová digitálna maľba - koncept art
15    Nikola Motýľová digitálna maľba - koncept art
16    Roman Samko digitálna maľba - koncept art
17    Viktória Anna Vinjarová digitálna maľba - koncept art
19    Alžbeta Hazugová fotografický dizajn
20    Adrián Jokeľ fotografický dizajn
22    Dávid Marcin fotografický dizajn
23    Lucia Neubauerová fotografický dizajn
24    Natália Slováková fotografický dizajn
25    Marcela Velčková fotografický dizajn
26    Eva Vresilovičová fotografický dizajn
27    Alica Bajusová animovaná tvorba
28    Adriána Šedová fotografický dizajn

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria