MENU

Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. art. Bronislava Lovacká
Zástupca: Ing. arch.Stanislava Kočišová
Učebňa: 8
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Petra Hankovská dizajn
2    Tímea Chladná dizajn
3    Lucia Kurucová dizajn
4    Patrícia Linková dizajn
5    Fanny Elisabeth Pekarčíková dizajn
7    Soňa Sekelová dizajn
8    Sofia Takáčová dizajn
11    Martina Belejová propagačné výtvarníctvo
12    Petra Čižmárová propagačné výtvarníctvo
13    Chiara Asia Emödiová propagačné výtvarníctvo
14    Michaela Madarašiová propagačné výtvarníctvo
15    Sofia Mikitová propagačné výtvarníctvo
16    Ivana Telepáková propagačné výtvarníctvo
18    Zuzana Balaščáková dizajn exteriéru
20    Gabriela Fecková dizajn exteriéru
21    Maroš Gergeľ dizajn exteriéru
22    Michaela Olejárová dizajn exteriéru
24    Daniel Vileník dizajn exteriéru
25    Mátyás Zagiba dizajn exteriéru
26    Šimon Bouchireb dizajn exteriéru
27    Petra Filipová dizajn
29    Michaela Lacová propagačné výtvarníctvo
30    Veronika Potreczová dizajn exteriéru

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria