MENU

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. art. Miroslav Fek
Zástupca: Mgr. art. Noémi Ráczová
Počet žiakov: 32, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 24 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Simona Betegová animovaná tvorba
2    Jana Galdíková animovaná tvorba
3    Adam Križovenský animovaná tvorba
4    Michaela Legutká animovaná tvorba
5    V.M. animovaná tvorba
6    Mário Smoliga animovaná tvorba
7    Simona Štovčíková animovaná tvorba
8    Katarína Vargová animovaná tvorba
9    Damián Brajer digitálna maľba - koncept art
10    Evelina Collins digitálna maľba - koncept art
11    Patrik Fekete digitálna maľba - koncept art
12    Filip Goliaš digitálna maľba - koncept art
13    Filip Gróf digitálna maľba - koncept art
14    Petra Ivanecká digitálna maľba - koncept art
15    Adriána Jašenská digitálna maľba - koncept art
16    Radoslava Kráľová digitálna maľba - koncept art
17    D.L. digitálna maľba - koncept art
18    Veronika Miklášová digitálna maľba - koncept art
19    J.P. digitálna maľba - koncept art
22    Kristína Tomášeková digitálna maľba - koncept art
23    Monika Vužňáková digitálna maľba - koncept art
24    Ema Daňková fotografický dizajn
25    Vanesa Gubeková fotografický dizajn
26    Klaudia Harčaríková fotografický dizajn
27    Dorota Jedináková fotografický dizajn
28    A.P. fotografický dizajn
29    Alexandra Puskasová fotografický dizajn
30    Alžbeta Štofová fotografický dizajn
31    Tamara Trasoňová fotografický dizajn
32    Uršula Ondrušková digitálna maľba - koncept art
33    David Aghamyan digitálna maľba - koncept art
34    Lucia Pandičová animovaná tvorba

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria