MENU

Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. art. Radoslav Repický
Zástupca: Mgr. Milan Milkov
Počet žiakov: 30, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Dominika Birbičová dizajn
2    Tadeáš Čech dizajn
3    Samuel Fedor dizajn
4    Nicol Garajová dizajn
5    Karol Kališ dizajn
6    Alexandra Kardošová dizajn
7    Dominika Kissiová dizajn
8    Frederika Kočíková dizajn
9    Rebeka Kočiová dizajn
10    Michaela Kupcová dizajn
11    Michaela Mattová dizajn
12    Dalibor Okoš dizajn
13    Sára Petrašovičová dizajn
14    Tatiana Harabinová dizajn
15    Lukáš Vataha dizajn
16    Júlia Ardamica propagačné výtvarníctvo
17    Matej Bendík propagačné výtvarníctvo
18    Kristián Bojsko propagačné výtvarníctvo
19    Viktória Buriková propagačné výtvarníctvo
20    Paula Coca propagačné výtvarníctvo
22    Sarah Gembická propagačné výtvarníctvo
23    Tereza Pešková propagačné výtvarníctvo
24    Nikoleta Viničenková propagačné výtvarníctvo
27    Katarína Csonková dizajn exteriéru
28    Vratko Fortuna dizajn exteriéru
29    Alexandra Holevová dizajn exteriéru
30    Anna Ringošová dizajn exteriéru
31    Jana Timová dizajn exteriéru
32    Dominik Vojtovič dizajn exteriéru
34    Olena Rastrohina dizajn

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria