MENU

Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Ľubica Reváková
Zástupca: Mgr. art. Julián Bosák
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 21 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Júlia Beranová dizajn
2    Lea Dávidová dizajn
3    Dávid Dubrovčák dizajn
4    Patrícia Dutkovská dizajn
5    Nataša Homzová dizajn
6    Filip Chamila dizajn
7    Kamila Kelbelová dizajn
8    Megan Poľašková dizajn
9    Paula Šotiková dizajn
10    Andrea Dantsitsová propagačná grafika
11    Karin Halásová propagačná grafika
12    Zuzana Jačaninová propagačná grafika
13    Kristína Kovaľová propagačná grafika
14    Lea Kupčíková propagačná grafika
15    Natália Pajkošová propagačná grafika
16    Katarína Šoltisová propagačná grafika
17    Veronika Tomášiková propagačná grafika
18    Katarína Toporová propagačná grafika
20    Darina Byrová dizajn digitálnych aplikácií
21    Kristína Cisková dizajn digitálnych aplikácií
23    Alex Gajdoš dizajn digitálnych aplikácií
24    Haniah Heľaková dizajn digitálnych aplikácií
25    Alena Kajátiová dizajn digitálnych aplikácií
26    Patrícia Semanová dizajn digitálnych aplikácií
27    Erik Kis dizajn digitálnych aplikácií

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria