MENU

Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Ľuboš Drimaj
Zástupca: Ing. Miloš Melicher
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 23 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Maximilián Havrilčák scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
2    Sára Hunčárová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
3    Liliana Kočišová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
4    Daniela Kőrtvélyesiová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
5    Kristína Kuzemková scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
6    Jakub Sedlaček scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
7    Nina Takáčová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
8    Tatiana Hlavatá dizajn exteriéru
9    Jakub Hurban dizajn exteriéru
10    Viktória Ivaníková dizajn exteriéru
11    Katarína Samčíková dizajn exteriéru
12    Samuel Ladislav Szabó dizajn exteriéru
13    Bibiána Varholiková fotografický dizajn
14    Alexandra Weiszová dizajn exteriéru
15    Tatiana Benčeková odevný dizajn
16    Tamara Koritárová odevný dizajn
17    Natália Masicová odevný dizajn
18    Kristína Nemcová odevný dizajn
19    Veronika Poradská odevný dizajn
20    Stela Školníková odevný dizajn
21    Johanna Bukovsky fotografický dizajn
22    Kristína Čiráková fotografický dizajn
23    Margaréta Kuľbagová fotografický dizajn
25    Dávid Laboš fotografický dizajn
26    Martin Matula fotografický dizajn
27    Matúš Molnár fotografický dizajn
28    Viktor Pľuchta fotografický dizajn
29    Ema Kassayová fotografický dizajn
30    Nina Orendáčová odevný dizajn
31    Tereza Barnášová odevný dizajn
32    Ema Sinaiová dizajn exteriéru

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria