MENU

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. art. Rita Nagyová
Zástupca: Mgr. art. Zuzana Kutašová
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 19 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Veronika Baškovská dizajn digitálnych aplikácií
2    Jázmin Bocskorás dizajn digitálnych aplikácií
3    Natália Bodnárová dizajn digitálnych aplikácií
4    Emma Fedorová dizajn digitálnych aplikácií
5    Sarah Máteová dizajn digitálnych aplikácií
6    Viktória Oravcová dizajn digitálnych aplikácií
7    Artur Parajňák dizajn digitálnych aplikácií
8    Dáša Tverďáková dizajn digitálnych aplikácií
9    Andrej Vancák dizajn digitálnych aplikácií
10    Elena Bujdošová digitálna maľba - koncept art
11    Jacob Capulič digitálna maľba - koncept art
12    Lucia Kissová digitálna maľba - koncept art
13    Viktória Kissová digitálna maľba - koncept art
14    Šimon Kolesár digitálna maľba - koncept art
15    Tamara Korečková digitálna maľba - koncept art
16    Zuzana Majcherová digitálna maľba - koncept art
17    Natália Mišinová digitálna maľba - koncept art
18    Silvia Rákociová digitálna maľba - koncept art
19    Viktória Hajnalová animovaná tvorba
20    Radovan Halička animovaná tvorba
21    Ivan Ivančin animovaná tvorba
22    Ján Mareš animovaná tvorba
23    Petra Rusnáková animovaná tvorba
24    Laura Sedmáková animovaná tvorba
25    Eva Sosiak animovaná tvorba
26    Melánia Šviderská animovaná tvorba

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria