MENU

Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Steingartner
Zástupca: Mgr. art. Andrea Bednárová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 20 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Miroslava Antolíková propagačná grafika
2    Šimon Bakajsa propagačná grafika
3    Dorota Čerňanská propagačná grafika
4    Tamara Kožuchová propagačná grafika
5    Veronika Lešková propagačná grafika
6    Viktória Liptaiová propagačná grafika
7    Barbora Pribišová propagačná grafika
8    Soňa Pustaiová propagačná grafika
9    Adam Smotrila propagačná grafika
10    Dominika Galdunová fotografický dizajn
11    Ester Halagová fotografický dizajn
12    Tomáš Halčin fotografický dizajn
13    Katarína Léniusová fotografický dizajn
14    Alexander Piršč fotografický dizajn
15    Bianka Schneiderová fotografický dizajn
16    Sarah Stanková fotografický dizajn
17    Tobias Bača propagačné výtvarníctvo
18    Karolína Bernárová propagačné výtvarníctvo
19    Nina Kolcunová propagačné výtvarníctvo
20    Lívia Kovalčíková propagačné výtvarníctvo
21    Natália Marettová propagačné výtvarníctvo
22    Sára Slovinská propagačné výtvarníctvo
23    Paulína Tomková propagačné výtvarníctvo
24    Sofia Ražnatovič propagačné výtvarníctvo
25    Ema Mitriková fotografický dizajn

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria