MENU

Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.C
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Čonková
Zástupca: Mgr. art. Jakub Scholtés
Počet žiakov: 25 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Natália Fučilová konzervátorstvo a reštaurátorstvo
2    Emma Gregová konzervátorstvo a reštaurátorstvo
3    Olívia Hajduková konzervátorstvo a reštaurátorstvo
4    Kristína Hanišová konzervátorstvo a reštaurátorstvo
5    Simona Nemcová konzervátorstvo a reštaurátorstvo
6    Petra Papinčáková konzervátorstvo a reštaurátorstvo
7    Michaela Sirotková konzervátorstvo a reštaurátorstvo
8    Antónia Trochová konzervátorstvo a reštaurátorstvo
9    Ráchel Vysocka konzervátorstvo a reštaurátorstvo
10    Klaudia Čižmárová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
11    Dáša Dragunová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
12    Barbora Ferencová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
13    Michaela Guzanová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
14    Anna Jusková scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
15    Zuzana Kohutová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
16    Viktória Vaňová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
17    Andrea Vindišová scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
18    Ema Cabanová odevný dizajn
19    Ema Fedorová odevný dizajn
20    Ema Jesenská odevný dizajn
21    Liliana Kanská odevný dizajn
22    Radka Kušnírová odevný dizajn
23    Marianna Novická odevný dizajn
24    Viktória Rusnáková odevný dizajn
25    Sára Sloviková odevný dizajn

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria