MENU

Jaroslav Kaminský

Vitajte na mojich stránkach!

Vzdelanie

SŠ- Stredná priemyselná škola elektrotechnická Michalovce

VŠ- Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava

      aprobácia : Telesná výchova , Pedagogika

      špecializácia : Volejbal  -  Diplomovaný tréner volejbalu

Prax

1975-2003  Technicka univerzita Košice , Katedra telesnej výchovy, vedúci katedry

                 TJ   Slávia TU Košice hráč I.liga volejbal, tréner I.liga volejbal, tréner akademickej reprezentácie SR, predseda Volejbalového oddielu TJ Slávia TU Košice, člen metodickej komisie SVF, člen predsedníctva SVF, člen reprezentačnej rady SVF, predseda Združenia volejbalových oddielov a klubov SR. Člen predsedníctva Sokola na Slovensku , náčelník pre športy.

Organizátor Medzinárodneho volejbalového mix turnaja 25 rokov najvačší turnaj na Slovensku. Spoluorganizátor medzinárodných volejbalových podujatí - Europska liga , Svetová Liga ...

2003-2011   Gymnázium Exnárova 10 Košice , zástupca riditeľa školy

                  Predseda Volejbalového oddielu TJ Akademik TU Košice, člen spravnej rady TJ Akademik TU Košice

2011-2012   Gymnázium Alejová 1 Košice , učiteľ TŚV

2012-          Škola úžitkového výtvarníctva Jakobyho 15  Košice, učiteľ TŠV

Prosím neváhajte ma kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

Kontakt

Miestnosť:
Email:
Telefón:

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria