MENU

o mne VPR_výtvarníci_1r VPR odev_1r KRE_odev_1r PiK _grafici_1r PiT_ výtvarníci_dizajnéri_2r NAM_odev_3r KRE_reštaur_3r Fotoalbum

Mgr. art. Andrea Bednárová

VPR odev_1r

 

Výtvarná príprava je hlavný profilový predmet, dôležitou súčasťou praktickej časti odboru.

Rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiaka, formuje jeho názory a hodnotové postoje. Umožňuje žiakovi získať poznatky o základných prvkoch výtvarného jazyka, prostriedkoch výstavby a kompozície diela, zručnosť pri ich používaní. 

Súčasťou hodnotenia predmetu je samostatná práca na záverečnom ročníkovom projekte.

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria