MENU

o mne VPR_výtvarníci_1r VPR odev_1r KRE_odev_1r PiK _grafici_1r PiT_ výtvarníci_dizajnéri_2r NAM_odev_3r KRE_reštaur_3r Fotoalbum

Mgr. art. Andrea Bednárová

KRE_odev_1r

KRESBA sa rozvrhuje do 1.- 4. ročníka, v nadväznosti  na predmety VPR a DVK.

Vedie žiakov k získaniu vlastného výtvarného názoru, s dosiahnutím kultivovaného výtvarného prejavu. Ide o proces postupného prechodu od jednoduchých úloh a zvládnutia tzv. abecedy tvarov – vecného kreslenia, elementárnych geometrických tvarov a telies, v zátiší a jeho detailoch až po zložitejšie témy, akými sú lebka, kostra, portrét či figúra.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria