MENU

o mne VPR_výtvarníci_1r VPR odev_1r KRE_odev_1r PiK _grafici_1r PiT_ výtvarníci_dizajnéri_2r NAM_odev_3r KRE_reštaur_3r Fotoalbum

Mgr. art. Andrea Bednárová

PiK

Úlohou vyučovacieho predmetu Písmo a Kaligrafia je umožniť:    

žiakom získať poznatky o význame a uplatnení písma,                                                                                                           oboznámiť sa s jeho historickým vývojom a estetickými hodnotami,                                                                                                získať správne návyky a zručnosť v písaní a komponovaní písma, ako aj v jeho aplikácii.

Obsah učebného predmetu je medzipredmetovo previazaný: VPR, VEG,                                                                                    

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria