MENU

o mne VPR_výtvarníci_1r VPR odev_1r KRE_odev_1r PiK _grafici_1r PiT_ výtvarníci_dizajnéri_2r NAM_odev_3r KRE_reštaur_3r Fotoalbum

Mgr. art. Andrea Bednárová

Písmo a TYPOgrafia

umožní žiakom

získať poznatky o význame a uplatnení písma,

oboznámiť sa s jeho historickým vývojom a estetickými hodnotami.

Žiaci získajú správne návyky a zručnosť v písaní a komponovaní písma,

aj pri práci v grafických editoroch a v jeho aplikácii.

Osvoja si odbornú terminológiu, sformujú svoj výtvarný názor.

Spoznajú zásady kompozície písma vo formáte, správne proporcie,

výber fontu  a budú ovládať princípy ich aplikácie vo vlastnej prezentácii. 

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria