MENU

o mne VPR_výtvarníci_1r VPR odev_1r KRE_odev_1r PiK _grafici_1r PiT_ výtvarníci_dizajnéri_2r NAM_odev_3r KRE_reštaur_3r Fotoalbum

Mgr. art. Andrea Bednárová

Náuka o materiáloch

sa zameriava na náuku o textilných vláknach, o priadzach, o plošných textíliách,                                                                        ako aj o ich výrobe, úprave, vlastnostiach a spracovaní. Podrobná znalosť vlastností odevných materiálov a požiadaviek spotrebiteľov je nevyhnutná aj pri správnom kombinovaní materiálov na odeve či pri voľbe vhodnej technológie spracovania.

Poznatky dosiahnuté v teoretickej časti predmetu sa vhodne dopĺňajú praktickým poznávaním tradičných i netradičných materiálov. Žiaci sa naučia rozpoznávať aj navrhovať materiály na rôzne odevy s uplatnením vlastnej kreativity.

Cieľom predmetu je získať vedomosti o textilných materiáloch a o nových druhoch plošných textílií. Naučiť sa rozlišovať jednotlivé druhy podľa materiálového zloženia, posúdiť ich vlastnosti, kvalitu a určiť vhodnosť použitia i správnu kombináciu materiálov na odevy rôzneho účelu. 

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria