MENU

minicuriculum

1974–1979 Stredná umelecko-priemyselná škola, Košice /Propagačné výtvarníctvo/.

1983–1989 Vysoká škola umelecko-priemyslová, Praha /Architektúra II - Životné a pracovné prostredie/

1987- Accademia di belle arti di Pietro Vannucci, Perugia

Venuje sa rôznym oblastiam výtvarnej práce, najmä publikovaniu.
Ako výtvarník spolupracoval z rôznymi výstavnými organizáciami, vydavateľstvami, periodikami a médiami.

Od r. 1990 pedagogicky pôsobí na Škole úžitkového výtvarníctva na Jakobyho č.15 v Košiciach, ako učiteľ odborných predmetov. V rokoch 1999-2007 bol vedúcim oddelenia Propagačné výtvarníctvo.

Od r. 2011 pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole, výtvarný odbor na ul. Irkutská č.1 v Košiciach, ako učiteľ výtvarných predmetov.

Od r. 1997 spolupracuje so svojou manželkou Ing. Dianou Bratskou, autorizovanou projektantkou pri navrhovaní a realizácii architektonických projektov.

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria