MENU

O mne Rastrová grafika Výtvarná príprava Komunikačný dizajn Umelecká prax Moje predmety Výtvarná príprava FD

VZDELANIE

1979 - 1985   VŠUP Praha, Špeciálny ateliér textilného výtvarníctva prof.B. Felcmana

1974 - 1978   SUPŠ Košice, Propagačná grafika


PRAX

1985 - súčasnosť    - ŠÚV Košice, učiteľ odborných výtvarných predmetov

2009 - 2014 - ALFA Education Komárno, lektor Náuka o farbe, Kresby, maľby

1978 - 1979            - Osvetové stredisko Čadca, grafik


AKTIVITY

Samostatné a kolektívne výstavy - tapiséria, maľba, keramika, fusing

Práca s mentálne postihnutou mládežou, vypracovanie a realizácia 3 projektov konta Orange – spolupráca žiakov školy a klientov DSS Park mládeže Košice

Vlastné arteterapeutické aktivity pre mentálne postihnutú mládež

Realizácia plakiet, reklamných predmetov, firemné logá

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria