MENU

Mgr. Art. Rudolf Lacko

O mne

Mgr.art. Rudolf Lacko

Hlavným inšpiračným zdrojom autora je nizozemské a stredoeurópske maliarstvo 17. storočia, známe svojou remeselnou prepracovanosťou a prácou so svetlom. Najčastejšie zobrazovanými námetmi v jeho tvorbe sú interiéry  lesa a komorné zátišia z drobných   predmetov a prírodnín.

 štúdium na ŠÚV v Košiciach oddelenie Propagačnej grafiky
 štúdium na VŠVU  v Bratislave na Katedre reštaurovania
 člen Reštaurátorskej komory
 doplnkové štúdium na VŠVU v ateliéri reštaurovania diel na papierovej podložke
 pôsobí ako pedagóg na ŠÚV Košice

Ako reštaurátor má tieto špecializácie:

Reštaurovanie diel na papierovej podložke, plátenej podložke a tabuľovej maľby.


 

Diela, ktoré reštauroval možno vidieť:
Hrad Červený kameň
Zvolenský zámok
Kostol v Šarišskom Štiavniku
Kostol v Dobroslave
SNG Bratislava
VSM Košice
Zemplínske múzeum Michalovce
Kostol Všech svätých Valaliky

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria