MENU

O mne 1 - MODELOVACIE HMOTY 2 - SADRA a ŠTUKA 3 - KôRA, SLAMA, RÁKOS, PRÚTIE, RATAN, BAMBUS 4 - DREVO úvod 4.1. - REZIVO 4.2 - DYHY_A_ZOSADENKY 4.3-4.7 - LEPENÉ HRANOLY, PREGLEJKA, LATOVKA, ŠKÁROVKA, AGLOMEROVANÉ DOSKY 5 - KOVY 6 - SKLO 7 - KERAMIKA 8 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY UPX IV.C/E VPR II.C/E UPX III.C/E

Mgr. akad. soch.Štefan Michalko

O mne

 

 

Štúdium:

1986 – 1990   Stredná umelecko-priemyselná škola v Košiciach,

odbor výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu.

1990 – 1995   Akadémia výtvarných umení v Prahe,

sochársky ateliér Prof. Huga Demartiniho.

1995/II.–IV.  Štipendijný pobyt v Hannoveri, Nemecko.

1995 – 1996   Akadémia výtvarných umení v Prahe,

sochársky ateliér Jindřicha Zeithammela.

 

Aktivity vo výtvarnej oblasti:

  • Sympóziá:

1995  Sochárske sympózium na „Širokom dvore“, Břeclav, Česká republika

1999  „Neviditeľná výstava – integrácia“, Zámocky park v Pezinku

2001  „Hĺbka miesta“, Chata Marica, Ružínska priehrada

  • Spoločné výstavy:

1991- AVU U HYBERNŮ, výstava študentov Akadémie výtvarných umelcov v Prahe                                                                                          

1993- GALÉRIA MÉDIUM, Bratislava, „Ateliér prof. H. Demartiniho“

1995- HAUS AM SEE, Hannover, „Výstava prác zo štipendijného pobytu“

1995- Galéria U TEMPU, Břeclav, „Výstava prác zo sympózia na Širokom dvore“

1996- VALDŠTEJNSKÁ JÍZDARNA, Praha, „Výstava diplomantov AVU“

1997- VODÁRENSKÁ 12, Košice, „Vernisáž 1“

1998- GALÉRIA VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA, Košice, „Vernisáž 2“

1999- ZÁMOCKÝ PARK, Pezinok, „Neviditeľná výstava - integrácia“

2001- MÚZEUM V. LÖFFLERA, Košice, „Hĺbka miesta“, výstava prác zo sympózia

2001- POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA, Žilina, „Okrajové témy“

2002- ROTUNDA, Košice, „Okrajové témy“

2006– IC CULTURE TRAIN, Košice, „Mladí východoslovenskí výtvarníci“

2007-  Salón učiteľov v Bratislave

2008-  SUBTERÉN, Michalovce, „In – out“

2009 -  Galéria ROTUNDA Košice,„Trezor“

2011 - VSG Košice, "4tyridsať"

 

Kontakt:

michalko.dex@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria