MENU

O mne Odporúčam Vektorová grafika Obalový dizajn Príprava do tlače Plošná tvorba Fotoalbum

Mgr. art. Katarína Ivanová

Mgr. art. Katarína Ivanová

ivanovakatarina@hotmail.sk

 

VZDELANIE

Stupeň vzdelania:  II. stupeň vysokoškolského štúdia

Magister umenia (Mgr. art.): študijný odbor Dizajn

Názov organizácie poskytujúcej vzdelávanie: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení

 

Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti: Pedagogika, psychológia, didaktika výtvarnej výchovy

Názov organizácie poskytujúcej vzdelávanie: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení

 

Stredoškolské vzdelanie: ukončené maturitnou škúškou

Názov organizácie poskytujúcej vzdelávanie: Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, štúdijný odbor: Výstavníctvo

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE 

IT academy: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop

Využitie interaktívnych digitálnych technológií v edukačnom procese

Práca s multimédiami

Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov

Počítačový preukaz, modul Adobe Illustrator

Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania

Priebežné vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončenia štúdia na stredných školách

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI:

Grafické editory:

Adobe Illustrator - pokročilý

Adobe Photoshop – pokročilý

Adobe Indesign – pokročilý

Corel Draw - pokročilý

Rhinoceros – mierne pokročilý

Microsoft Word – pokročilý

Power Point – pokročilý

Internet - pokročilý

Windows

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria