MENU

Ing. Ľudmila Benková

o mne

      VZDELANIE                                                                                                                                                                                                                                                             

 

SPŠ Stavebná Košice

TU Košice, odbor Priemyselný dizajn

Doplňujúce pedagogické štúdium: TU Košice katedra Inžinierskej pedagogiky - technické predmety

Doplňujúce pedagogické štúdium: TU Košice Fakulta umení - disciplíny výtvarnej výchovy

 

     PRAX                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

2002 - 2004           Miestne kultúrne stredisko Poproč, Vedúca Miestneho kultúrneho strediska v Poproči (knižnica, internet, kultúrne akcie, letné tábory)

2004 - 2005           Základná škola Jasov, učiteľka výtvarnej, hudobnej výchovy, matematiky a etiky

2005 - 2006           Základná škola Medzev, učiteľka výtvarnej a hudobnej výchovy,

                                 Základná umelecká škola Medzev, učiteľka výtvarného odboru v Poproči

2006 - súčasnosť Škola úžitkového výtvarníctva Košice, učiteľka odborných predmetov 

2006 - súčasnosť:    návrhy a realizácie kúpeľní

                                    dispozičné riešenie bytov a bytových priestorov

                                    návrhy a realizácie grafických prác - potlače na CD, plagáty, butony, informačný systém, web stránky, logá

                                    návrhy a realizácie kroja, odevov  

                                    návrhy a realizácie malých úžitkových predmetov pre vlastnú potrebu.

 

 

     PC ZRUČNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                      

 

AdobePhotoshop CS 5 pokročilý,          AdobeIlustrator  CS5 pokročilý,          AdobeFlash CS5 pokročilý,

AdobeDreamweaver CS5 pokročilý,     AdobeInDesign základy                      Sibelius 5 pokročilý

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria