MENU

Mgr. Art. Otto Szabó

O mne

V súčasnosti žijem v Hosťovciach. Zaoberám sa voľnou umeleckou činnosťou, sakrálnou a monumentálnou tvorbou, maľbou, grafikou, sochárstvom, počítačovým a interiérovým dizajnom.

Som zakladateľom Slobodnej akadémie voľného umenia Rovás v Košiciach.

Učím na ŠÚV v Košiciach. Som vydavateľom Virtuálneho časopisu RovArt (www.rovart.sk, ISSN 1337-7167), ktorý sa zaoberá aktuálnymi problémami súčasného výtvarného, kultúrneho a spoločenského diania.

Som predsedom združenia nezávislých umelcov a mladej inteligencie Rovás (1994), ktoré sa zaoberá organizovaním pravidelných výstav súčasných výtvarných umelcov, letnými workshopmi pre profesionálnych výtvarníkov a taktiež rozvojom talentu mladých. Zaoberám sa aj organizovaním tvorivých táborov, rôznych umeleckých a kultúrnych podujatí a festivalov, domácimi i medzinárodnými sympóziami, workshopmi, vzdelávacími prednáškami a pod.

V roku 2014 za vynikajúce a mimoriadne výsledky v oblasti výtvarného umenia som získal Ocenenie Maďarskej republiky Kríž rytierského rádu

V roku 2010 za kvalitu svojej tvorby získal Cenu Pro Cultura Hungarica.

V rokoch 1988–1994 som študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre grafiky na Odbore voľnej grafiky u Jozefa Lebiša, Igora Rumanského, Vojtecha Kolenčíka a Róberta Jančoviča. Školu som absolvoval diplomom Mgr.art. a zároveň získal aj pedagogickú kvalifikáciu na ZŠ a SŠ.

V roku 1983 som maturoval na gymnáziu v Moldave nad Bodvou.

Narodil som sa 29. 3. 1965 v Rožňave.

 

V Ý S T A V N Á  Č I N N O S Ť

INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY

2016 –           Galéria súčasného umenia v Dunajskej Strede

2015 –           Galéria Forrás, Budapešť. Galéria Baníckeho múzea v Rožňave. 2015 – Lučenec, Galéria J. Szabóa

2014 –           Košice, Galéria Východoslovenského Múzea. 2014 – Strassbourg, EU Parlament

2013 –           Pápa, Galéria. 2013 – Košice, Galéria Rovás

2012 –           Levice, Dom Révay. 2012 – Kafé Galerie, Medzev

2011 –           Galéria Lofflerovho múzea v Košiciach. 2011 – Galéria Lilla, Chotín. 2011 – Moldava n. B. Dom podnikateľov

2010 –           Galéria Katedry kulturológie, Univerzita KF v Nitre. 2010  ̶   Dom umenia / Művészetek Háza, Miskolc.

2009 –           Umelecká beseda, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava.

2008 –           Výstavná sieň v Dome podnikateľov v Moldave n. B.

2007 –           Mestská galéria, Fiľakovo. 2007 – Galéria v Rimavskej Sobote. 2007 – Galéria KI MR v Bratislave.

2006 –           Univerzita Partium, Oradea, Rumunsko.  2006 – Dom podnikateľov v Moldave n. B. 2006 – Galéria v Búči.

2005 –           Slov. národné múzeum. Bratislava. 2005 – Dom kultúry, Ružinov, Bratislava. 2005 – Galéria Baníckeho                                 Múzea, Rožňava.

2004 –           Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda. 2004 – Divadlo v Komárno. 2004 – Galéria Limes, Komárno.

2003 –           Divadlo Thália, Košice. 2003 – Novohradská galéria Lučenec. 2002 – Nádor Galéria, Budapešť.

2001 –           KIMR, Varšava.

2000 –           KIMR, Praha.

1999 –           Mestská galéria Rovás, Moldava nad Bodvou.

1999 –           Galéria Baníckeho Múzea, Rožňava.

1998 –           Lilla Galéria, Chotiny. 1998 – Galéria súčasného výtv. um. v Dunajskej Strede.

1997 –           Čierna diera, Komárno.

1996 –           KIMR, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Bratislava.

1995 –           Divadlo Thália, Košice.

1994 –           Dom premonštrátov, Košice.

1993 –           Galéria Ardan, Bratislava. 1993 – Kníhkupectvo Madách,  Bratislava.  1993 – Zichyho palác v Bratislave

 

SKUPINOVÉ VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ

2015 – Fine Arts National Salon: Here and now, Kunsthalle Budapešť. 2015 – eNRA, Cluj Napoca, Univerzita Sapientia.

2014 – eNRA, Ostrihomom, Rondella Galéria. 2014 – Müszi, Moving Group, Budapesť. 2014 – Tízeset, Miskolci Galéria. 2014 – eNRA, Galéria XI-IX, Budapesť

2013 – eNRA (Medzinárodné zoskupenie tvorcov Rovas) Aita Medie (Ro). 2013 – eNRA, MKE ArtCamp v Tihani.

2012 – eNRA, EME, Budapesť. 2012 – eNRA, Baja. 2011 – Fáy-Kaštiel, Fáj. 2012 – eNRA kiállítás Aita Medie (Ro). 2012 – eNRA, Albertirsa

2011 – Metro Klub, Budapesť. 2011 – Fáj, Maďarsko. 2010 – Medzinárodný workshop, výstava v Aita Medie, Rumunsko. 2010 – Medzinárodný workshop Balatonfured, Maďarsko.

2010 – KIMR, výstava s J. Suchožom a J. Tóthom v Prahe. 2010 – Otvorený ateliér, Veszprém, Maďarsko 2010 – ArtMozaik, Budapest. 2010 - Výstava s J. Suchožom a J. Tóthom v Edeléne, v MR.

2009 – Medzinárodný workshop Veszprém, Maďarsko. 2009 - Medzinárodný workshop "Hra-nica" na hraničnom priechode Kráľ - Bánréve, Maďarsko. 2009 – Medzinárodný workshop v Hejce, Maďarsko.

2008 – Medzinárodný workshop Open Art v Salgótarján, Maďarsko. 2008 - Medzinárodný workshop v Hejce, Maďarsko.

2007 – Hejce, Maďarsko.

2005 – Cered, Maďarsko. 

2004 – Győr (výstava Súčasnej maďarskej galérie).

2003 – Desať bez jedného... Salgótarján.

2002 – Stretnutie maďarských umelcov...., Budapesť (Námestie Svätej Trojice).

2001 – Podania rúk..., Kossuth Klub, Budapest. 2001 – Podania rúk..., Békéscsaba.

2000 – 4. Maliarske bienále, Pŕzemysl, Poľsko. 2000 – Spolu do tretieho tisícročia... Výtvarníci Východného Slovenska v mestách Pŕzemysl, Lvov, Debrecen (zoznam nie je úplný)

 

SKUPINOVÉ VÝSTAVY

2015 – eNRA, Rožňava, Galéria BM. Letná výtvarná akadémia v Silickej Jablonici

2014 – eNRA, Rožňava, Galéria BM. Letná výtvarná akadémia, výstava v Galérii Rovas v Košiciach 

2013 – eNRA, Galéria Rovás, Košice. 2013 – eNRA, Rožňava. 2013 – eNRA, Komárno.

2012 – eNRA, Rožňava, Galéria BM. 2012 – eNRA

2010 –  Kasárne Kultúrpark, Košice s V. Oravcom. 2010 – Východoslovenská galéria, učitelia ŠÚV. 2010 – Medzinárodný     workshop JrdArt, Včelince

2009  – Letný výtvarný tábor Rovás. 2009 – Hranica, Kráľ-Bánréve. 2009 – Umelecká Beseda. 2009 – Galéria Limes, Komárno. 2009 – Hradné múzeum Fiľakovo.

2008 –  Letný výtv. tábor Rovás, Kokava. 2008 – Galéria Rotunda, Košice. 2008 – Bienále knižnej ilustrácie, Dun. Streda.

2007 –  Letný výtv. tábor Rovás, Kysak. 2007 – Premostenie. Umelecká beseda, Bratislava. 

2006 –  Univerzita Partium, Oradea, Rumunsko. 2006 - Letný výtv. tábor Rovás, Kysak. 

2005 –  Plenér, Rožňava, Gal. Baníckeho múzea.

2005 –  Spiš-art, Košice, Rotunda; Rožňava RMD; Popradská galéria. 

2005 –  Letný výtv. tábor Rovás, Jasov. 2005 – Hommage à J. A., Komárno. 2004 – Galéria súčasného umenia, Dunajská Streda.

2004 – Letný výtv. tábor Rovás, výstava v Galérii BM v Rožňave.

2003 – Výstava „Desať bez jednej...”, v Lučenci. 2003 – Letný výtv. tábor Rovás, Gombasek. 

2002 – „Desať bez jednej...”, Košice. Moldava nad Bodvou. 2002 – Hommage a Gy. Szabó, Novohradská Galéria, Lučenec. 2002 – Letný výtv. tábor Rovás, Gombasek. 

2001 – Ilustrovaná kniha DS. 2000 – Spolu do 3. tisícročia... – Východoslovenská galéria, Košice. 2001 - Letný výtv. tábor Rovás, Gombasek.

2000 – Ilustrovaná kniha DS.  2000 – Letný výtv. tábor Rovás, Debraď.

1999 – Náš obraz...Bratislava, (Umelka). 1999 – ROVÁS V. – galéria Rovás,  Moldava nad Bodvou.

1998 – Ilustrovaná kniha DS. 1998 – ROVÁS IV. – Aula polikliniky, Moldava nad Bodvou.

1997 – Iná realita... KIMR, Bratislava.

1996 – Ilustrovaná kniha Dunajská Streda. 1996 – ROVÁS III. – Divadlo Thália, Košice.

1995 – ROVÁS II. – Dom premonštrátov, Košice.

1994 – Goethe institut 1994 – Ilustrovaná kniha Dunajská Streda. 1994 – ROVÁS I. – Dom premonštrátov, Košice. 1994 Aula slovenského rozhlasu (Diplomové práce), Bratislava.

1992 – Hommage à Gy. Szabó, MKKI/KIMR, Bratislava... (zoznam nie je úplný).

 

SAKRÁLNE DIELA, MONUMENTÁLNE PRÁCE

2016 –           Nástenná maľba (secco) do kupoly vinického kostola. Realilácia vitrážových okien. 

2015 –           Vitrážové, a nástenné návrhy do vinického kostola a pre lučeneckú synagógu

2014 –           Interiérové návrhy do kostola vo Vinici

2013 –           Socha Madony v exteriéri rešického kostola (pieskovec)

2013 –           Pomník do drienovského cintorína (umelý kameň)

2013 –           Socha Sáry Salkaházy do košického Dómu sv. Alžbety

2012 –           Realizácia interiéru rešického kostola: mramorový oltár, ambon, stoličky pre miništrantov, sedes, lavice, oltárny kríž z bronzu a z kovaného železa, socha Panny Márie, vitrážové okná, portál, maľby krížovej cesty, chór, Bohostánok, sakristia, mobiliár a pod.

2012 –           Interiérové návrhy do kostola vo Veľkom Túrovci

2011 –           Interiér a výtvarné plány sakrálneho priestoru v Rešici

2011 –           Interiér a výtvarné plány pre hrad Vígľaš

2010 –           Dokončenie sakrálneho priestoru kostola v Moldave n. B. Oltár, ambóna, oltárny kríž, svietniky, sedes, mobiliár

2009 –           Návrhy pre pomník obetiam pre obec Hidasnémeti.

2009 –           Mozaika na stenu Hlavnej sály nového Maď. veľvyslanectva, Bratislava.

2009 –           Návrhy na pomník Katyňských mučeníkov do Budapešti

2009 –           Návrhy a začiatok realizácie sochy mučeníčky Šáry Salkazy pre Košický dóm

2008 –           Priestorová grafika v Debradi - jazdecká postava Sv. Ladislava.     

2007 –           Priestorová grafika v Kolárove (Festival Meteorit), v Košiciach (ICCT, Moon Rider), v Debradi (jazdecká kompozícia sv. Ladislava)

2003 – 04 –    Priestorová grafika – do priestoru rozložená obrovská, trojdimenzionálna kresba. Čiarami sú drôty. (2003 – Lučenec, Salgótarján; 2004 – Komárno: Limes)

2003 –           Svätý Ladislav – olej, tabuľový obraz; rozmery 140 x 160, kostol v Moldave nad Bodvou

2002 –           Pamätná tabuľa Józsefa Kármána z mramora, 50 x 70 – Lučenec, Základná škola J. Kármána

2001 –           Krížová cesta – 14 olejomalieb, rozmery 70 x 100, kostol v Moldave nad Bodvou

2000 –           Krížová cesta – 14 olejomalieb,  50 x 70 m, kostol v Budulove

2000 –           Svätý Štefan - olejomaľba, rozmery 120 x 170, kostol v Jasove

1999 –           Via Lucis - 13 obeliskov, mramorové rytiny. Moldava nad Bodvou, záhrada kostola

1998 –           Krížová cesta, 14 olejomalieb,  70 x 140, kostol v Orechovej Potôni

1996 –           Košickí mučeníci, 80 x 120; bronzový reliéf. Košice, Hlavná ulica. Dom premonštrátov

1995 –           Oltárny obraz v Chlmci, 450 x 300, maľba na skle

 

 

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria