MENU

O mne Slovenský jazyk a literatúra - 1.A, C Slovenský jazyk a literatúra - 2.A Slovenský jazyk a literatúra - 4.A Slovenský jazyk a literatúra - 3.B, C

Mgr. Jana Steingartner

Mgr. Jana Žiaranová pôsobí na ŠÚV v Košiciach ako učiteľ slovenského a nemeckého jazyka. V rámci svojej profesie sa venuje vyučovaniu slovenského a nemeckého jazyka, prekladu textov z a do nemeckého jazyka. Taktiež pracuje ako jazykový korektor diplomových prác a odborných publikácií.


Vzdelanie

2008 - 2010  - Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu v nemeckom jazyku

2002 - 2007 - Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra

2004 - 2005 - Filozofická fakulta Erfurtskej univerzity v Nemecku: študijný odbor - lingvistika (štipendijný študijný pobyt)

1998 - 2002 - Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves 


Pracovné skúsenosti

od r. 2011 - lektorka nemeckého jazyka v Štátnej jazykovej škole v Košiciach

od r. 2008 - učiteľ slovenského a nemeckého jazyka na ŠÚV v Košiciach

2007 - 2008 - Zurich Insurance Ireland Limited v Bratislave, pracovná pozícia: prekladateľ, tlmočník


Jazykové kurzy

1998 - 2002 - intenzívny kurz anglického jazyka (English language center )

r. 2001 - intenzívny kurz nemeckého jazyka v Salzburgu (Rakúsko)


Projektová činnosť

od r. 2014 - 2015 - účastník projektu - NÚCEM - autor úloh pre predmet nemecký jazyk

od r. 2009 - 2012 -  účastník projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

od r. 2010 - 2011 -  účastník projektu Comenius S. O. S. ArtPočítačové znalosti

MS Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point) - pokročilý

Lotus Notes, Info 2000 (databázové programy) - pokročilý
Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria