MENU

Ľubica Reváková

 

ŠTÚDIUM:

 • 2016 – 2018  Doplňujúce pedagogické štúdium, CCKV PU v Prešove
 • 2009 – 2014  Filozofická fakulta, UPJŠ Košice
 • 2008 – 2009  Špecializovaná urgentná zdravotná starostlivosť, SZU Bratislava
 • 2005 – 2007  Zdravotnícky záchranár, SZŠ Košice
 • 2001 – 2005  SPŠD Košice
 • 1992 – 2001  ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

 • 2015 – súčasnosť  ŠÚV Košice
 • 2008 – 2013  Rádio Košice/ redaktor, reportér, PR
 • 2007 – 2008  Falck Záchranná a.s./ Ľudské zdroje

 

KURZY A ŠKOLENIA:

 • 2017/2018 - Interaktívna škola (tvorba myšlienkvých máp, tvorba interaktívnych testov, internetová bezpečnosť)
 • 2017-  Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, „Kariérové poradenstvo“
 • 2016- S rešpektom, o. z. Rešpektovať a byť rešpektovaný (32 hodinový kurz o rešpektujúcej výchove)
 • 2008- Falck Záchranná a.s., PhDr. Ladislav Rovinský Školenie neverbálnej komunikácie a prezentačných schopností
 • 2007- Falck Záchranná a.s., PhDr. Ľudovít Dobšovič Kurz komunikácie a asertívneho správania v encounterových skupinách

 

OCENENIA:

 • 2010  Slovenský syndikát novinárov, reg. organizácia/ 3. miesto v autorskej súťaži novinárov, kat. regionálne    a lokálne rádiá
 • 2010  Slovenský syndikát novinárov/  Osobitná prémia pre mladého novinára do 27 rokov za spravodajstvo; rozhlas                                                  

Novinky

Kontakt

 • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
  Jakobyho 15
  040 01 Košice
 • 055 633 7251
  055 633 7481

Fotogaléria