MENU

Mgr. Miroslava Spevaková

Nová podstrana

Meno a Priezvisko: Miroslava Čonková

 

Odborná prax

 

Od – do:   

2010 – trvá / ŠÚV, Košice

2006 – 2010 / Jazyková škola Empire (Senior lektorka)

2006 / SSOŠ Bukovecká, Košice

2005 / Gymnázium M. R. Štefánika, Košice

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Učiteľka anglického jazyka

 

 

VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA

 

Od – do:

2000 – 2005 / Prešovská univerzita, FF

1995- 2000 / Hotelová akadémia, Prešov

 

Názov získanej kvalifikácie:

Mgr.

 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:

Anglický jazyk a literatúra - Filozofia

 

 

 JAZYK(Y)/ÚROVEŇ:

Anglický jazyk – štátna skúška

Nemecký jazyk – maturitná skúška

 

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria