MENU

O mne Chémia Biológia

RNDr. Ivana Péchyová

O mne

 

E -mail: icapechyova@gmail.com

                                

 

 

Štúdium

1986 - 1990   Gymnázium J. F. Rimavského v Levoči, ukončené maturitnou skúškou

1990 - 1995   Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor: biológia - chémia ukončene štátnymi záverečnými skúškami

2007 - 2008   Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, doktorandské štúdium, vykonaná rigorózna skúška z chémie

 

 

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria