MENU

Ilustrácie v netradičnej knihe

Zámerom krúžku je svoje kresbičky, skice a maľby povýšiť do upravenej ilustrácie. Následne s použitím dostupných materiálov a rôznych výtvarných pomôcok podľa vlastnej fantázie vytvoriť netradičné knihy v ktorých použijete svoje ilustrácie.

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria