MENU

Julián Bosák

Drahí študenti

Ako vyštudovaný strihač na FTF VŠMU Vám viem poradiť v otázkach strihu, základov filmového jazyka i prípravy na prijímačky.

Okrem toho učím tieto predmety: VIB, PFO, ZAT, ZKI, RGR

Študijné materiály:

Ako písať rozbor filmu

Štefan Švec /  Gramatika filmového jazyka

K. Mišíková, E. Filová, M. Mikušová / Kapitoly z dejín svetového filmu

K. Thompson, D. Bordwell / Dejiny filmu

Julián Bosák / Porovnanie výrazových prostriedkov filmu s inými umeniami

História filmu na prehľadnom plagáte

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria